Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

Exempel på vad du som företag, organisation eller privatperson kan göra för klimatet

  • Anmäl dig till 100% fossilbränslefritt Skåne 2020
  • Kontakta din kommun för att få veta mer om vad de gör för klimatet och hur du kan bidra
  • Kontakta din kommuns klimat- och energirådgivare för tips om energieffektivisering
  • Sök ekonomiskt stöd för energikartläggning för ditt företag

Nu finns Klimatsamverkan Skåne på Facebook och LinkedIn!
Vet du saker vi borde dela på sidan? Tipsa oss gärna!

100% fossilbränslefritt Skåne 2020

Ingen fossil energianvändning i byggnader. Inget fossilt bränsle i transporter. Ingen användning av fossil el. 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet – och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Att ansluta sig till 100% fossilbränslefritt är ett tydligt ställningstagande för framtiden.

Digitalt Energiting öppnade upp för fler deltagare

Tisdagen den 6 oktober samlades intressenter från offentlig sektor, näringsliv och akademin runt om i Sverige för att sätta fokus på framtidens klimat- och energilösningar, hämtade från...

Skånes Energiting 2020

Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademi bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. Den 6...

Skånska läkare går samman för klimatet

Hälso- och sjukvården spelar en nyckelroll i att dämpa och förebygga hälsokonsekvenser av global uppvärmning, det menar ST-läkarna Sara Svensson och Ida Persson, som under 2019 startade...

Hållbara transporter i fokus på inspirationsträffen den 7 november 2019

Hållbara transporter i fokus  Den 7 november träffades anslutna till Klimatsamverkan Skånes upprop 100% Fossilbränslefritt Skåne 2020 för att inspireras, lära av varandra och diskutera...

Skånes klimat- och energistrategi

I Skåne nådde vi målen för klimatutsläppen 2020 redan 2015, nu höjer vi ribban ytterligare!

100% Fossilbränslefritt Skåne 2020

Här kan du se vilka organisationer, företag och privatpersoner som anslutit sig till 100% fossilbränslefritt Skåne.

Goda exempel

Vi är många organisationer, privatpersoner och företag som arbetar mot ett 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Här kan du läsa om några som har kommit en bra bit på vägen.