Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

Exempel på vad du som företag, organisation eller privatperson kan göra för klimatet

  • Kontakta din kommun för att få veta mer om vad de gör för klimatet och hur du kan bidra
  • Kontakta din kommuns klimat- och energirådgivare för tips om energieffektivisering
  • Sök ekonomiskt stöd för energikartläggning för ditt företag

Nu finns Klimatsamverkan Skåne på Facebook och LinkedIn!
Vet du saker vi borde dela på sidan? Tipsa oss gärna!

100% fossilbränslefritt Skåne 2020

Ingen fossil energianvändning i byggnader. Inget fossilt bränsle i transporter. Ingen användning av fossil el. 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet – och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Att ansluta sig till 100% fossilbränslefritt är ett tydligt ställningstagande för framtiden.

Flaskhalsar och möjligheter för Skånes elförsörjning lyftes på årets Energiting

Den 12 oktober samlades intressenter från offentlig sektor, näringsliv och akademin för att sätta fokus på framtidsmöjligheterna för en klimatsmart elförsörjning i Skåne. För femtonde året...

Webbinarium: Fossilfria transporter i Skåne

Så kan din kommun arbeta strategiskt med omställningen Det är mycket att ha koll på när det gäller fossilfria transporter. Känns det svårt att få en överblick över informationen? I höst...

Välkommen till Skånes Energiting 2021

Den 12 oktober är det återigen dags. För femtonde året i rad bjuds du in till Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor – Skånes Energiting. I år frågar vi oss: Hur löser vi...

10 år med uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020

Tio år har gått sedan uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 startades av Klimatsamverkan Skåne. Syftet var att visa att Skåne kan och vill gå före i omställningen mot...

Skånes klimat- och energistrategi

I Skåne nådde vi målen för klimatutsläppen 2020 redan 2015, nu höjer vi ribban ytterligare!

100% Fossilbränslefritt Skåne 2020

Här kan du se vilka företag och organisationer som var anslutna till 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.

Goda exempel

Många företag, organisationer och privatpersoner arbetar för att bli 100% fossilbränslefria. Här kan du läsa om några som lyckats eller kommit en bra bit på vägen.