Tio år har gått sedan uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 startades av Klimatsamverkan Skåne. Syftet var att visa att Skåne kan och vill gå före i omställningen mot fossilbränslefrihet. Sedan dess har mycket hänt. Redan 2015 nåddes målet för klimatutsläppen till 2020, 2018 blev Skånes kollektivtrafik 100% fossilbränslefri och samma år antogs en ny och unik klimat- och energistrategi för Skåne. Totalt har över 300 företag, organisationer och hushåll antagit utmaningen om att bli fossilbränslefria till år 2020.

Skånes Energiting arrangeras digitalt

Idén om uppropet Fossilbränslefritt Skåne föddes hösten 2009. Det var en höst då klimatfrågan var på allas läppar, framförallt i Skåne utifrån FN:s klimatkonferens COP15 som var lagd på andra sidan sundet i Köpenhamn. Samma höst antog Region Skåne ett nytt och ambitiöst miljöprogram om att hela organisationen skulle bli 100% fossilbränselfri till år 2020.
– Det var helt nytt då, ingen annan stor organisation som vi kände till hade fattat samma beslut, säger Tove Zellman, miljöstrateg på Region Skåne och en av de som var med redan vid starten av uppropet. 

En samlad kraft

Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne initierades i november 2009 i samband med att den regionala Klimatberedningens arbete antogs. Beredningen, som leddes av Region Skåne, men där bland annat Skånes Kommuner och Länsstyrelsen Skåne var delaktiga, visade på allvaret i situationen globalt men också de möjligheter som ligger i att agera lokalt. I mars 2010 bildade de tre organisationerna Klimatsamverkan Skåne, som fick i uppgift att driva uppropet.

– Tanken med ett upprop var att samla kraft och få tips och utbyte när flera siktade mot samma mål, men även att samla erfarenheter kring utmaningar som behövde tas vidare nationellt, säger Tove Zellman.

Ringar på vattnet

Över 300 företag, organisationer och hushåll anslöt sig till uppropet och lovade därmed att eftersträva 100% fossilfri el, uppvärmning och fossilbränslefria transporter till år 2020. Många har nått målet genom att ställa om sina fordonsflottor, se över avtal eller investera i solceller. Uppropet gav även ringar på vattnet i form av projekt som Fossilbränslefria Kommuner, där 18 skånska kommuner kartlagt och ställt om sin användning av fossila bränslen. 

– Uppropet var en målbild alla kunde ansluta sig till, säger Johannes Elamzon, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne, som idag arbetar med projektet Fossilbränslefria Kommuner 2.0.
– De kommuner vi har arbetat med har skapat fantastiska resultat på kort tid. 2019 hade över tio skånska kommuner uppnått över 95% fossilbränslefrihet. Erfarenheterna visar att det kan gå riktigt snabbt när bollen väl är i rullning.  

Mot nya regionala mål 

FN:s klimatkonferens i Köpenhamn blev på många sätt en besvikelse. Förhoppningarna att komma överens om ett nytt avtal som skulle ersätta Kyotoprotokollet fastnade i en idé som byggde på ansvarsfördelning uppifrån och ner.
– Jag tror uppropet var början på en trend där man bygger ansvaret nedifrån och upp. Alla börjar gräva där de står och ingen behöver vänta på att någon ska ge dem spaden, säger Johannes Elamzon.

Att uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 nått sitt slut betyder inte att arbetat mot fossilbränslefrihet avstannar. Under de tio åren som gått sedan uppropet startade har det dykt upp fler aktörer som arbetar mot fossilbränslefrihet, både lokalt och nationellt. I Skåne har vi även vår regionala klimat- och energistrategi som blickar framåt och anger att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80% till år 2030. Kvar finns även idén att ingen kan göra allt men att alla kan göra något.

Vi jobbar vidare och hoppas att vi får anledning att höras snart igen! 

Relaterat material

Klimatsamverkan Skånes kansli

 

Klimatsamverkan Skånes kansli