Bidrag att söka

Region Skånes bidragssida för miljö

Region Skåne ska stödja och skapa förutsättningar för näringsliv, organisationer, idéburen sektor, akademi och offentlig sektor att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och bidra till att uppnå de regionala miljömålen.

Du och din verksamhet kan få stöd i era miljöinsatser och utvecklingsprojekt via olika bidrag och priser som Region Skåne delar ut. 

Var finns pengarna?

Länsstyrelsen har sammanställt olika stöd- och bidragsmöjligheter till insatser och åtgärder för att nå miljömålen. Sammanställningen ska ge en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Syftet är att underlätta för kommuner, föreningar, företag och andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrade åtgärder.

Region Skånes miljövårdsfond

Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

Fonden vill lyfta idéer som passar i det lokala formatet, men som ändå gynnar en stor del av Skåne.