Skånes Energiting arrangeras digitalt

Tisdagen den 6 oktober samlades intressenter från offentlig sektor, näringsliv och akademin runt om i Sverige för att sätta fokus på framtidens klimat- och energilösningar, hämtade från den skånska myllan. För trettonde året i rad arrangerades Skånes Energiting – och för första gången helt digitalt.

Mer information

Inspelningar och presentationer från dagen kommer läggas upp löpande här
För mer information, kontakta projektledare gustaf.wiklund@kfsk.se

Större och tillgängligare

Efter att ha insett att en fysisk konferens inte skulle kunna genomföras ställdes Skånes Energiting 2020 om till att bli en helt digital konferens. Istället för att strama åt innehållet valde man att genom samverkan med andra skånska aktörer ta tillvara på möjligheten ett digitalt evenemang kan ge. På fem olika platser runt om i Skåne sändes den 6 oktober totalt 9 olika arenor med över 50 talare. Genom omställningen blev 2020 års Energiting större och tillgängligare än någonsin och totalt anmälde sig över 600 personer till dagen.

– Vi hittade tidigt synergier med andra organisationer som hade planerat för större regionala konferenser under året. Mycket av innehållet var planerat sedan tidigare och kunde till stor del formas om till ett digitalt format, berättar projektledare Gustaf Wiklund.

– Ett digitalt Energiting gav ökade möjligheter för fler att delta, både vad gäller talare och åhörare. För oss som arrangörer innebär det även lägre kostnader vilket ledde till att vi bland annat kunde ta bort deltagaravgiften. I stort blir miljöavtrycket avsevärt mycket lägre eftersom transportbehovet i princip uteblev.

Flexibilitet i elnätet, hållbara transporter och stora solcellsanläggningar var några av dagens programpunkter.

Flexibilitet i elnätet, hållbara transporter och stora solcellsanläggningar var några av dagens programpunkter.

Mot nya regionala mål

Konferensen arrangerades av Energikontoret Skåne och Klimatsamverkan Skåne – samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner – som i år avrundar det 10-åriga uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. Under dagen fick deltagarna både blicka bakåt på de tio år sedan uppropet startade och framåt mot nya regionala mål. Bland talarna märktes både lokala och nationella profiler, exempelvis Skånefrös VD Sven Olof Bernhoff, Svante Axelsson från Fossilfritt Sveriges och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Dagens teman var exempel på ämnen som vi ser som nya 2020 men som vi tror är vanliga 2030. Från relativt nya möjligheter som biokol och att låta elbilar leverera el till elnätet, till stora solcellsanläggningar som på allvar håller på att ta plats i energilandskapet, berättar Gustaf och menar att det finns många intressanta klimat- och energilösningar från Skåne, med hög relevans i en nationell kontext.

Talare på Skånes Energiting

Anna Kinberg Batra, Anders Ygeman och Svante Axelsson var några av talarna under Skånes Energiting 2020.

Vinsterna med ett digitalt Energiting var många ur såväl ett miljö- som effektiviseringsperspektiv. För framtida konferenser tror Gustaf på att kombinationen mellan fysiskt och digitalt kan vara det nya normala.

– Jag hoppas även att Energikontoret Skåne kan hitta ännu fler samverkanspartners för att bygga ett fantastiskt 14:e Energiting 2021.

Skånes Energiting 2020 arrangerades av Energikontorets Skåne och Klimatsamverkan Skåne – samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner.

Skånes Energiting 2020 arrangerades av Energikontorets Skåne och Klimatsamverkan Skåne – samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner.