Konferensen arrangerades av Energikontoret Skåne för femtonde året i rad och för andra året i rad av tillsammans med Klimatsamverkan Skåne – samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner.

Den 12 oktober samlades intressenter från offentlig sektor, näringsliv och akademin för att sätta fokus på framtidsmöjligheterna för en klimatsmart elförsörjning i Skåne. För femtonde året i rad arrangerades Skånes Energiting – Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor.

Tisdagen den 12 oktober var det återigen dags för Skånes Energiting, en årlig konferens arrangerad av Energikontoret Skåne i samverkan med Klimatsamverkan Skåne, den gemensamma plattformen för Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner. Temat för årets Energiting var Framtidsmöjligheter för en klimatanpassad elförsörjning och talarna representerades av bland annat E.ON, Öresundskraft, Lunds universitet, Parkering Malmö och Avfall Sverige. Tillsammans gav de sin bild av de förutsättningar, hinder, verktyg och möjligheter som finns för Skånes framtida elförsörjning. I form av ett digitalt hearing bjöds även en expertpanel, intressenter och en digital publik in för att lyfta sina frågor och synvinklar på ämnet. Syftet var att tillsammans bilda en agenda för Skånes Energiting 2022, där de viktigaste frågorna ska konkretiseras för det kommande arbetet framåt.

Under dagen lyftes utmaningar så som långa tillståndsprocesser och höga elprisers hot mot omställningen. Bland möjliga lösningar poängterades vikten av samverkan mellan flera sektorer och att titta på hur vi kan spara energi genom att börja leva och verka mer energieffektivt. Lagstiftningen finns redan, men kan användas på ett bättre sätt för att snabbare nå våra gemensamma mål.

– Vi har hårda frågor och flaskhalsar att ta tag i när det gäller utbyggnaden av elnätet. Men även de mjuka frågorna som ändrade beteenden, minskad energianvändning och en vilja att öka investeringarna för energieffektiviseringar är minst lika viktiga att titta på, säger Energitingets projektledare Anna Mattsson.
– Det räcker inte att enbart investera och bygga. Det måste göras på ett hållbart sätt med hänsyn till ekologisk och social hållbarhet.

Bland viktiga frågor att fortsätta diskutera lyftes bland annat möjligheter för lagring av el och incitament för ökad flexibilitet. Särskilt poängterades vikten av att ge mandat och utkräva ansvar hos politiker samt hitta konkreta former för ökat samarbete i effektplaneringen.

– Det finns en stor vilja från olika branscher att mötas och hjälpas åt för att nå lösningar. Fokus för nästa års fysiska Energiting är att fördjupa diskussionerna tvärsöver de traditionella gränserna och satsa på att hitta de plattformar för samverkan och genomförande som alla säger att de vill få till, säger Anna Mattsson och avslutar:
– Vi ser fram emot att ta upp de här frågorna igen på nästa års Energiting med ett ökat fokus på konkretisering, goda exempel och att sprida kunskap. Hoppas vi ses den 4 oktober 2022!

Konferensen arrangerades av Energikontoret Skåne för femtonde året i rad och för andra året i rad av tillsammans med Klimatsamverkan Skåne – samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner.