Goda exempel mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020

För tre år sedan påbörjade skyltföretaget Accus sina resa mot en cirkulär ekonomi. Idag tar de tillvara på allt restmaterial från sin tillverkning. Dessutom drivs kontoret i Malmö av el från solpaneler på husets tak.

Efter att ha fått ett mejl från en hyresgäst om elen i husen var förnybar eller inte fick AF Bostäder att tänka igenom sin elförsörjning. Idag drivs bostäderna helt och hållet av fossilbränslefri el och AF Bostäder har minskat sina koldioxidutsläpp med 89 procent på två år.

Share This