Goda exempel mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020

Mossagården Eko AB

I 35 år har det odlats ekologiskt på Mossagården utanför Lund. Målet med gården är att upprätthålla ett ekologiskt kretslopp, vilket tydligt genomsyrar verksamhetens alla delar. Tillsammans med den 100% fossilfria värmen de producerar genom den egna flispannan på gården och de biogasdrivna fordonen har Mossagården lyckats bli 100% fossilbränslefria innan 2020.

Lindström Fastigheter AB startade sitt miljö- och hållbarhetsarbetet redan för 15 år sedan. Idag är det fossilfritt i tanken på fordon och fastighetsmaskiner, i garagen finns laddboxar för alla hyresgäster och över 200 kvm solceller pryder några av stadens tak. Sedan 2019 har de stolt kunnat titulera sig 100% fossilbränslefria. 

Lindström fastigheter

Efter att ha fått ett mejl från en hyresgäst om elen i husen var förnybar eller inte fick AF Bostäder att tänka igenom sin elförsörjning. Idag drivs bostäderna helt och hållet av fossilbränslefri el och AF Bostäder har minskat sina koldioxidutsläpp med 89 procent på två år.

För tre år sedan påbörjade skyltföretaget Accus sina resa mot en cirkulär ekonomi. Idag tar de tillvara på allt restmaterial från sin tillverkning. Dessutom drivs kontoret i Malmö av el från solpaneler på husets tak.