Konsumtionsgruppen

 

Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp för hållbar konsumtion är ett viktigt forum för diskussion och kunskapsutbyte som utöver Klimatsamverkan Skånes medlemsorganisationer även engagerar flera kommuner, högskolor och föreningar i regionen.

För mer information:
Susanne Dahlberg, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne
010-224 12 87
susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se