Nyhetsbrev

Klicka på prenumerera för att få alla utskick av Klimatsamverkan Skånes nyhetsbrev.

Brevet skickas fyra gånger per år och ger dig de senaste uppdateringarna kring Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes Kommuner klimatarbete.