Om Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne startade våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de skånska kommunerna genom Skånes Kommuner. Syftet med samverkan är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. 

Klimatsamverkan Skånes vision är att det ska vara enkelt att leva klimatsmart, här omvandlas klimatsmarta idéer till konkreta handlingar. För att nå den visionen tror vi att vi behöver vi ta ett samlat grepp om klimatarbetet på alla nivåer i hela Skåne och vi tror att organisationerna Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner har goda förutsättningar att göra just det.

Även om klimatet är en global angelägenhet, går mycket att lösa på lokal nivå. Enligt ett livscykelperspektiv släpper varje skåning ut i genomsnitt tio ton växthusgaser per år. Detta måste reduceras till två ton, om vi på ett rättvist sätt inte ska bidra till en ökad växthuseffekt. Det är stora utmaningar och tuffa mål, men de är inte omöjliga att nå om alla hjälps åt och gemensamt arbetar för att reducera klimatpåverkan. Alla måste ta ansvar och därför börjar vi själva med att ta ansvar.

Gemensamma val och ställningstaganden för att lösa klimatfrågan

Klimatsamverkan Skåne ska arbeta efter ledorden samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Klimatsamverkan Skåne ska verka för att 

  • Minska klimatpåverkan (hur vi människor genom våra utsläpp påverkar klimatet)
  • Anpassa samhället till kommande klimatförändringar (hur klimatet kommer att påverka oss)
  • Skapa ett hållbart samhälle i samverkan med medborgare, organisationer och företag.

Klimatsamverkan Skåne drivs gemensamt av de tre organisationerna genom ett roterande ordförandeskap. Sedan 2013 är ordförandeskapet på två år i taget, 2019-2020 är Region Skåne ordförande. Du kan läsa mer om hur vi arbetar och våra prioriteringar i menyn.