Personuppgifter

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Länsstyrelsen. Klimatsamverkan Skåne värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad vi behöver. Personuppgifter hanteras i enlighet med Region Skånes policy.

Har du några övriga frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom Klimatsamverkan Skåne är du välkommen att kontakta oss