Den 12 oktober är det återigen dags. För femtonde året i rad bjuds du in till Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor – Skånes Energiting. I år frågar vi oss: Hur löser vi klimatsmart el till alla, alltid?

2021 arrangeras Skånes Energiting som en digital hearing på temat klimatanpassad elförsörjning. Hur kan Skåne möta kapacitetsutmaningen vid övergången till förnybara energisystem? Lyssna till regionala och lokala nätägare, forskare och experter på olika typer av förnybara energislag. Du kommer även få ta del av goda exempel på hur vi bättre kan hushålla och dela med oss av den effekt som finns. Dessutom väcker vi frågan om hur vi kan lagstifta för att få fler att jobba med hållbara lösningar på alla samhällsnivåer.

Tillsammans med en inbjuden panel kan du som digital åhörare få chansen att lyfta dina synpunkter och göra din röst hörd. Var med och forma agendan för ett fysiskt Skånes Energiting 2022. Hoppas vi ses den 12 oktober!

Datum: 12 oktober 2021
Tid: 09:00-11:30. Digitalt mingel 11:30-12:00
Plats: Digitalt
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Klicka här för anmälan
Länk: https://xn--skneskommuner-qfb.se/kalendarium/event/skanes-energiting-2021/

Program

09:00-09:10 – Välkomna och inledning
Anna Bengtsson, moderator

09:10-09:35 – Framtidsmöjligheter för en klimatanpassad elförsörjning, del 1: Förutsättningar och hinder
Johanna Alkan Olsson, forskare, Lunds universitet
Mats Tullgren, regionnätschef, E.ON
Fredrik Andrén-Sandberg, Vestas Wind Systems

09:35-10:00 – Paneldiskussion
Panel med inbjudna aktörer samt digital intressentpanel. Möjlighet för publik att interagera via chatt.

10:00-10:15 – Paus

10:15-10:40 – Framtidsmöjligheter för en klimatanpassad elförsörjning, del 2: Verktyg och möjligheter
Anders Östlund, VD, Öresundskraft
Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg, Parkering Malmö
Andrea Hjärne, jur.kand, Lunds universitet samt miljöjurist, Avfall Sverige

10:40-11:10 – Paneldiskussion
Panel med inbjudna aktörer samt digital intressentpanel. Möjlighet för publik att interagera via chatt.

11:10-11:30 – Arbetet framåt
Medskick till Skånes Energiting 2022

11:30-12:00 – Digitalt mingel

Skånes Energiting 2021 arrangeras av Energikontoret Skåne tillsammans med Klimatsamverkan Skåne – den gemensamma samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne.