Skånes Kommuner logotyp

Klimatsamverkan Skåne har roterande ordförandeskap. Under 2021-2022 är Länsstyrelsen Skåne ordförande.

 

Styrgrupp

Länsstyrelsen
Ola Melin, ordförande

Annelie Johansson
Peter Cavala

Region Skåne
Annette Linander ( C), 2:e vice ordförande

Tony Rahm (M)
Jonas Esbjörnsson (S)

Skånes Kommuner
Anders Berngarn (M), 1:e vice ordförande

Anders Månsson (S)
Fredrik Ljunghill (M)

Ersättare styrgrupp
Peter Langerbeck (M), Region Skåne

Dolores Öhman (MP), Region Skåne
Sara Ripa (C), Skånes Kommuner
Karin Svensson Smith (MP), Skånes Kommuner
Marika Bjerstedt-Hansen (S), Skånes Kommuner
Jeanette Schlaucher, Länsstyrelsen Skåne

Ledningsgrupp

Jens Sörvik, Region Skåne
Håkan Samuelsson, Region Skåne
Jeanette Schlaucher, Länsstyrelsen Skåne
Gerd Lundquist, Länsstyrelsen Skåne
Gustaf Wiklund, Skånes Kommuner
Jesper Bergnordh, Skånes Kommuner

 

Kansli

Karl-Magnus Adielsson, miljöstrateg, Region Skåne
KarlMagnus.Adielsson@skane.se
044-309 32 57

Louise Lund, kommunikatör, Skånes Kommuner
louise.lund@skaneskommuner.se
0728–854734


Tommy Persson, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne
tommy.persson@lansstyrelsen.se
010-224 15 84

Har du synpunkter på vårt arbete, eller vill du engagera dig i klimatfrågan så är du välkommen att kontakta oss via: info@klimatsamverkanskane.se 

Du kan också kontakta någon av oss i kansliet!

 

Våra styrkor kompletterar varandra!

Region Skåne ansvarar för att driva det regionala utvecklingsarbetet mot minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne driver på och samordnar klimat- och energistrategiarbetet, klimatanpassningsarbetet och miljömålsarbetet i länet på uppdrag av regeringen. Målet är att minska människans påverkan på klimatet och att minska klimatets påverkan på människa och miljö. 

Skånes Kommuner planerar och genomför en mängd klimatåtgärder genom avdelningen Energikontoret Skåne som arbetar aktivt med energi- och klimatrådgivning. Klimatförändringar, positiva och negativa, sker lokalt och kan förändras lokalt, av människor och företag i våra kommuner. Skånes Kommuners utgångspunkt för klimatsmarta förändringar är kommunerna i Skåne, som organisationer och geografiska områden.