Skånes Kommuner logotyp

Klimatsamverkan Skåne har roterande ordförandeskap. Under 2019-2020 är Region Skåne ordförande. 

 

 

Styrgrupp

Region Skåne
Annette Linander (C), ordförande
Tony Rahm (M)
Jonas Esbjörnsson (S)

Skånes Kommuner
Anders Berngarn (M)
Anders Månsson (S)
Fredrik Ljunghill (M)

Länsstyrelsen
Ola Melin
Annelie Johansson 
Peter Cavala

Ersättare styrgrupp
Peter Langerbeck (M), Region Skåne
Dolores Öhman (MP), Region Skåne
Sara Ripa (C), Skånes Kommuner
Karin Svensson Smith (MP), Skånes Kommuner
Marika Bjerstedt-Hansen (S), Skånes Kommuner
Jeanette Schlaucher, Länsstyrelsen Skåne
Kajsa Palo, Länsstyrelsen Skåne

 

Ledningsgrupp

Annica Kruuse, Region Skåne
Håkan Samuelsson, Region Skåne
Jeanette Schlaucher, Länsstyrelsen Skåne
Gerd Lundquist, Länsstyrelsen Skåne
Jari Ylitolva Henriksson, Skånes Kommuner
Anna Evander, Skånes Kommuner

 

Kansli

Tove Zellman, miljöstrateg, Region Skåne
tove.zellman@skane.se
044-309 32 71

Isabella Nilsson, kommunikatör, Skånes Kommuner
isabella.nilsson@skaneskommuner.se
0728-85 49 62

Emil Levin, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne
emil.levin@lansstyrelsen.se
010-224 14 48

 

Har du synpunkter på vårt arbete, eller vill du engagera dig i klimatfrågan så är du välkommen att kontakta oss via: info@klimatsamverkanskane.se 

Du kan också kontakta någon av oss i kansliet!

 

Våra styrkor kompletterar varandra!

 

Region Skåne ansvarar för att driva det regionala utvecklingsarbetet mot minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne driver på och samordnar klimat- och energistrategiarbetet, klimatanpassningsarbetet och miljömålsarbetet i länet på uppdrag av regeringen. Målet är att minska människans påverkan på klimatet och att minska klimatets påverkan på människa och miljö. 

Skånes Kommuner planerar och genomför en mängd klimatåtgärder genom avdelningen Energikontoret Skåne som arbetar aktivt med energi- och klimatrådgivning. Klimatförändringar, positiva och negativa, sker lokalt och kan förändras lokalt, av människor och företag i våra kommuner. Skånes Kommuners utgångspunkt för klimatsmarta förändringar är kommunerna i Skåne, som organisationer och geografiska områden.

 

 

 

 

 

Share This