Klimatsamverkan Skåne har roterande ordförandeskap. Under 2019-2020 är Region Skåne ordförande. 

 

Styrgrupp 

Region Skåne
Annette Linander (C), ordförande
Tony Rahm (M)
Jonas Esbjörnsson (S)

Kommunförbundet Skåne
Anders Berngarn (M)
Anders Månsson (S)
Fredrik Ljunghill (M)

Länsstyrelsen
Ola Melin
Annelie Johansson 
Peter Cavala

Ersättare styrgrupp

Peter Langerbeck (M), Region Skåne
Dolores Öhman (MP), Region Skåne
Sara Ripa ( C), Kommunförbundet
Karin Svensson Smith (MP), Kommunförbundet
Marika Bjerstedt-Hansen (S), Kommunförbundet
Jeanette Schlaucher, Länsstyrelsen Skåne
Kajsa Palo, Länsstyrelsen Skåne

 

Ledningsgrupp


Annica Kruuse, Region Skåne

Håkan Samuelsson, Region Skåne
Jeanette Schlaucher, Länsstyrelsen Skåne
Gerd Lundquist, Länsstyrelsen Skåne
Per-Johan Wik, Kommunförbundet Skåne
Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne

Kansli

Tove Zellman, miljöstrateg, Region Skåne
tove.zellman@skane.se
044-309 32 71

Isabella Nilsson, kommunikatör, Kommunförbundet Skåne
isabella.nilsson@kfsk.se
0728-85 49 62

Emil Levin, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne
emil.levin@lansstyrelsen.se 
010-224 14 48

Har du synpunkter på vårt arbete, eller vill du engagera dig i klimatfrågan så är du välkommen att kontakta oss via: info@klimatsamverkanskane.se 

Du kan också kontakta någon av oss i kansliet!

Våra styrkor kompletterar varandra!

Region Skåne ansvarar för att driva det regionala utvecklingsarbetet mot minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne driver på och samordnar klimat- och energistrategiarbetet, klimatanpassningsarbetet och miljömålsarbetet i länet på uppdrag av regeringen. Målet är att minska människans påverkan på klimatet och att minska klimatets påverkan på människa och miljö. 

Kommunförbundet Skåne  planerar och genomför en mängd klimatåtgärder genom avdelningen Energikontoret Skåne som arbetar aktivt med energi- och klimatrådgivning. Klimatförändringar, positiva och negativa, sker lokalt och kan förändras lokalt, av människor och företag i våra kommuner. Kommunförbundet Skånes utgångspunkt för klimatsmarta förändringar är Skånes kommuner som organisationer och geografiska områden. 

 

 

 

 

 

Share This